Página inicial > Palavras-chave > Temas > Wille / Wollen / Wille zum Willen / Wille zur Macht

Wille / Wollen / Wille zum Willen / Wille zur Macht

Wille / volonté / vontade / voluntad / the will / Wollen / willing / querer / vouloir / Wille zum Willen / volonté de volonté / vontade de querer / vontade de vontade / will for will / voluntad de voluntad / Wille zur Macht   / volonté de puissance / vontade de poder / voluntad de poder / will to power

A metafísica de Nietzsche   deixa claro na vontade de poder o penúltimo grau do desdobramento volitivo do ser do ente como vontade de querer (GA7  :79). Por vontade de poder é preciso entender a primazia absoluta da razão e do cálculo que determina a totalidade disto que é. (LDMH  )


WILLE E DERIVADOS